Tác giả: truongphat-group

Ngày 18/09/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 2023-101/QLLĐNN-CBN cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Đối tác Công ty EGOS CO.,LTD (số ĐKKD 170-86-01281) và chủ sử dụng CÔNG TY HUYNDAI MIPO DOCKYARD CO.,LTD (số ĐKKD 620-81-00900) với số lượng 25 lao động (giới tính: nam) Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group đã tổ chức sơ tuyển và được Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn Quốc (Koshipa), Chủ sử dụng trực tiếp sang Việt Nam vào ngày…

Read More

Ngày 07/08/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 79/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group (TP Group., JSC) thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Chủ sử dụng Taesung Heavy Industry (số ĐKKD 833-87-01813), với số lượng 06 lao động (giới tính: nam). Ngày 07/09/2023, Công ty TP Group.,JSC có gửi công văn số 44/2023/CV-TPG báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước kết quả kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G do Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn…

Read More

Danh sách thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đối với thị trường Hàn Quốc Ngày 24/04/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 18/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Đối tác Daeho Global Co.,Ltđ (số ĐKKD 488-86-02667) và chủ sử dụng Dong Eun Precision (số ĐKKD 603-81-80312) với số lượng 02 lao động (giới tính: nam) . Ngày 18/07/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 71/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị…

Read More

Ngày 24/04/2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có phiếu trả lời số 18/2023/CBN-HQTACP, đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (Số lượng: 16 lao động; Giới tính: Nam; trong đó 13 người thợ Hàn và 03 người thợ sơn). Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group đã tổ chức sơ tuyển được 16 (mười sáu) lao động có tên sau: TT Họ tên lao động Năm sinh Hộ chiếu Nơi thường trú…

Read More