Danh sách thực hiện chuẩn bị nguồn lao động và cung ứng lao động đi làm việc trong ngành đóng tàu Hàn Quốc (thị thực E7)

date 15/06/2023

Ngày 24/04/2023, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có phiếu trả lời số 18/2023/CBN-HQTACP, đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (Số lượng: 16 lao động; Giới tính: Nam; trong đó 13 người thợ Hàn và 03 người thợ sơn).

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group đã tổ chức sơ tuyển được 16 (mười sáu) lao động có tên sau:

TT Họ tên lao động Năm sinh Hộ chiếu Nơi thường trú Trình độ chuyên môn Ngành nghề, công việc
1 BÙI VĂN TUYÊN 09/11/1985 K0091630 Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang Hàn 4G Thợ Hàn đóng tàu
2 NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH 20/06/1985 K0233488 Yên Phong, Yên Đinh, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
3 NGUYỄN VĂN DŨNG 27/08/1988 K0306299 Diên Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
4 LÊ BÁ LÂM 01/04/1990 C7065392 Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
5 TRẦN HUY THÔNG 04/12/1980 K0597153 Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
6 PHẠM VĂN VŨ 10/06/1980 P01669867 Cát Thanh, Trúc Ninh, Nam Định Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
7 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 25/11/2000 C9791165 Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
8 PHÙNG DANH THỎA 10/12/1988 C8971495 Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
9 TRẦN HÙNG 04/08/1981 P01827230 Phố Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
10 NGUYỄN KIM ĐỒNG 20/04/1983 P02070941 Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
11 NGUYỄN VĂN THẮNG 08/02/1982 P01935302 Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
12 LÊ TRONG CHUNG 02/09/1988 P01940881 Minh Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
13 CHÂU MINH QUANG 17/07/1987 K0006588 Phú Chiên, Phú Hưng, Bến Tre Hàn 4G Thợ Hàn đóng tàu
14 LÊ VĂN HÙNG 07/11/1991 P01893827 Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An Thợ sơn Thợ sơn
15 PHẠM VĂN VŨ 19/05/1984 P01756439 Thạch Khê, Thạch Hà, Hà tĩnh Thợ sơn Thợ sơn
16 TRẦN TIẾN DŨNG 04/07/1985 P01766772 Thạch Hải, Thạch Hà, Hà tĩnh Thợ sơn Thợ sơn
Tổng sô: 16 lao động

Nay, Công ty cổ phần Quốc Tế Trường Phát Group xin thông báo để người lao động nắm được và tiếp tục rèn luyện tay nghề, chuẩn bị hộ chiếu, sức khỏe. Khi có lịch kiểm tra từ phía Hiệp hội Koshipa, Công ty sẽ thông báo tới người lao động để phối hợp thi kiểm tra tay nghề theo quy định.

DANH SÁCH LÊN WEB

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết