Danh Sách Thực Hiện Chuẩn Bị Nguồn Đơn Hàng Của Chủ Sử Dụng HUYNDAI MIPO DOCKYARD CO.,LTD

date 17/11/2023

Ngày 18/09/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 2023-101/QLLĐNN-CBN cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Đối tác Công ty EGOS CO.,LTD (số ĐKKD 170-86-01281) và chủ sử dụng CÔNG TY HUYNDAI MIPO DOCKYARD CO.,LTD (số ĐKKD 620-81-00900) với số lượng 25 lao động (giới tính: nam)

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group đã tổ chức sơ tuyển và được Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn Quốc (Koshipa), Chủ sử dụng trực tiếp sang Việt Nam vào ngày 26/09/2023 để kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G đối với những lao động do Công ty sơ tuyển.

Kết quả thi kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G đã tuyển chọn được 21 (hai mươi mốt) lao động có tên sau:

TT Họ tên lao động Năm sinh Hộ chiếu Nơi thường trú Trình độ chuyên môn Ngành nghề, công việc
Chủ sử dụng: CÔNG TY HUYNDAI MIPO DOCKYARD CO.,LTD ( số ĐKKD 620-81-00900)
1 NGUYỄN QUÝ DANH 16/05/1987 P00459897 Xóm Liên Mậu 1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
2 ĐỖ NGỌC KHANH 28/02/1987 K0488893 Thôn Me, Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
3 ĐINH DUY MINH 11/08/1981 K0499669 Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
4 TRẦN HỮU DŨNG 10/01/1990 P01964570 Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
5 TRẦN HỮU QUÝ 15/02/1992 P01090567 Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
6 HOÀNG VĂN ĐỨC 29/10/1997 K0083230 Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
7 NGUYỄN HỮU QUÂN 02/02/1992 C2368047 Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
8 LÝ ĐÌNH THẮNG 27/12/1990 P02017825 Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
9 PHAN VĂN HOÀNG 27/03/1988 P01766449 Xóm 3, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
10 TRẦN HỮU TOÀN 01/02/1984 P01119843 Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
11 HOÀNG VĂN TÀI 08/12/1994 P01460378 Thôn Vịnh Thọ, Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
12 NGUYỄN DANH LUÂN 06/09/1987 E00013943 Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
13 THÁI ĐÌNH LONG 01/02/1989 P00834889 Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
14 TRỊNH VĂN ÂN 17/08/1982 P01009262 Bái Trại 1, Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
15 NGUYỄN VĂN TRANG 17/05/1981 C9093609 Tiên Sơn, Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
16 NGUYỄN TRỌNG AN 20/05/1980 P02484274 Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
17 NGUYỄN XUÂN HẢI 10/11/1989 E00119372 Thôn Trung Thiện, Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
18 CHU HỮU CHÂU 12/05/1992 C9989664 Quang Trung, Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
19 NGUYỄN VĂN THANH 26/03/1989 P01639879 Hải Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
20 PHẠM BÁ VIỆT 25/10/1986 E00317505 Thôn Tăng Bổng, Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
21 NGUYỄN VĂN QUẢNG 21/05/1985 C8131835 Thôn Bì Đổ, Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu
Tổng sô: 21 lao động

 

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết