Danh sách thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đối với thị trường Hàn Quốc

date 19/09/2023

Danh sách thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đối với thị trường Hàn Quốc
Ngày 24/04/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 18/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Đối tác Daeho Global Co.,Ltđ (số ĐKKD 488-86-02667) và chủ sử dụng Dong Eun Precision (số ĐKKD 603-81-80312) với số lượng 02 lao động (giới tính: nam)
.
Ngày 18/07/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 71/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty thực hiện chuẩn bị nguồn đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Đối tác Daeho Global Co.,Ltđ (số ĐKKD 488-86-02667) và chủ sử dụng SNP Heavy Industries (số ĐKKD 294-81-01597), với số lượng 03 lao động (giới tính: nam).
Ngày 07/08/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 79/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group (TP Group., JSC) thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Chủ sử dụng Taesung Heavy Industry (số ĐKKD 833-87-01813), với số lượng 06 lao động (giới tính: nam).
Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group đã tổ chức sơ tuyển và được Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn Quốc (Koshipa), Chủ sử dụng trực tiếp sang Việt Nam vào ngày 24/08/2023 để kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G đối với những lao động do Công ty sơ tuyển.
Kết quả thi kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G đã tuyển chọn được 11 (mười một) lao động có tên sau: TT

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết