CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM – HYOGO

Ngành nghề CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
Ngày thi Tháng 03/ 2022
Giới tính NỮ
Lương cơ bản Khoảng 160,235 Yên/ Tháng
Số lượng 01 NỮ


Hotline 02422121188

thông tin chi tiết đơn hàng

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết