LẮP RÁP BẢNG MẠCH ĐIỆN

Ngành nghề LẮP RÁP BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Ngày thi Tháng 03/ 2022
Giới tính NỮ
Lương cơ bản 130,000 Yên/ Tháng Chưa bao gồm làm thêm
Số lượng 04 NỮ


Hotline 02422121188

thông tin chi tiết đơn hàng

Công ty SELA.,JSC Cần tuyển:

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết