Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

date 24/02/2023

Dự án gồm các công trình, dự án: xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng; xây dựng đường Huống Thượng – Chùa Hang; nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm; nâng cấp cầu Đán; nâng cấp đường Lê Hữu Trác; xây dựng trường mầm non Hương Sơn; nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng; cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Xương Rồng; cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch…

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

Cùng với các công trình hạ tầng thiết yếu này, dự án còn hỗ trợ địa phương xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp, chiến lược phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước, quan trắc chất lượng nước thải và cảnh báo ô nhiễm môi trường do nước thải…

Theo cơ chế tài chính được phê duyệt, dự án có thời gian vay vốn là 24 năm; trong đó, có 5 năm ân hạn. Để đảm bảo nguồn vốn trả nợ gốc, phí, lãi vay và nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, thành phố Thái Nguyên dự kiến sử dụng quỹ đất khoảng 350 ha tại 2 xã: Linh Sơn, Huống Thượng.

Trước mắt, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các ngành chuyên môn khản trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các hạng mục công trình triển khai trong giai đoạn 1, khung chiến lược đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang được Ngân hàng Thế giới xem xét, tiến hành thống kê, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng… đảm bảo một số công trình, dự án có thể khởi công ngay trong quý III/2019, hoàn thành toàn bộ các công trình vào năm 2023.

Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên

Từ năm 2015, trong khuôn khổ của Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 – 2020, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện 12 công trình từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới với tổng nguồn vốn thực hiện là 80,5 triệu USD, tương đương hơn 1.600 tỷ đồng.

Đến nay, hầu hết các hạng mục công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nhiều công trình bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hiện đại, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người dân địa phương như: nâng cấp đường Việt Bắc, xây dựng Trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hạ tầng Khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương, cải tạo Hồ điều hòa Xương Rồng 2, xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp cầu Tân Long…

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết