Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long

date 01/03/2023

UBND tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long. Dự án có tổng mức đầu tư 293,845 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có 25 gói thầu, trong đó, Gói thầu số 1 Phần xây dựng Khối nhà chính, Nhà trạm kỹ thuật, Hạ tầng phụ trợ, Trạm biến áp và máy phát điện dự phòng (trừ hệ thống ME; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét) có giá gói thầu 206,941 tỷ đồng đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Bên mời thầu) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Dự kiến đóng thầu ngày 24/8/2020.

Theo kế hoạch, trong quý III/2020, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu xây lắp còn lại có giá trị lần lượt 43,505 tỷ đồng và 6,827 tỷ đồng. Đồng thời lựa chọn nhà thầu thực hiện 7 gói thầu tư vấn thuộc Dự án.

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết