Du học Hàn Quốc

Du học Hàn Quốc - Hồ sơ, chi phí, thủ tục pháp lý cần biết

Du học Hàn Quốc – Hồ sơ, chi phí, thủ tục pháp lý cần biết

date 01/03/2023

Tổng tất cả mọi khoản chi phí du học từ khi chuẩn bị hồ sơ, cho đến khi đặt chân sang đất Hàn Quốc. Cộng thêm 2 tháng đầu sống tại Hàn. Tổng chi phí sẽ dao động từ 180.000.000 – 220.000.000 VNĐ. I. Giới thiệu về đất nước Hàn...