Sinh hoạt tại trung tâm đào tạo của công ty

date 06/12/2021

Đồ đạc trong phòng được gấp gọn gàng, ngăn nắp

Tập thể dục đảm bảo sức khỏe để học tập và xuất cảnh:

Hoạt động đào tao:

Giáo viên và học viên tại trung tâm đào tạo:

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết